Poniżej można pobrać plik autokonfiguratora sieci eduroam dla niektórych urządzeń mobilnych firmy Apple, który dokona odpowiednich ustawień oraz zainstaluje właściwy certyfikat. Po zainstalowaniu na urządzeniu, należy wprowadzić swoje dane do zalogowania (login i hasło) wg poniższych zasad:

  • imie.nazwisko@us.edu.pl – pracownicy UŚ
  • identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl – studenci UŚ
  • id@realm (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach) – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.

POBIERZ AUTOKONFIGURATOR eduroam (Apple iOS mobile devices: iOS 5 and 6)

POBIERZ AUTOKONFIGURATOR eduroam (Apple iOS mobile devices: iOS 7 and above)