Opis ustawień pozwalających na połączenie komputera z systemem Windows XP do bezprzewodowej sieci komputerowej eduroam.

Otwieramy Panel sterowania i wybieramy Połączenia sieciowe

 

Następnie klikamy prawym klawiszem na Połączenie sieci bezprzewodowej a potem na Właściwości

 

W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki Sieci bezprzewodowe i naciskamy na Dodaj…

 

Następnie w zakładce Skojarzenie wypełniamy pola jak w oknie poniżej i przechodzimy do zakładki Uwierzytelnianie

 

Tutaj również ustawiamy pola jak poniżej, klikamy Właściwości

 

i wypełniamy pola jak poniżej.

 

( UWAGA! Jeżeli certyfikat „DigiCert Assured ID Root CA” nie jest wyświetlany na liście certyfikatów,
to instalujemy go /do pobrania poniżej/ )

DigiCert Assured ID Root CA

 

Pozostając dalej w tym samym oknie wchodzimy w opcję Konfiguruj…
6-6a

 

i ustawiamy ją jak na poniższym obrazku.

 

Następnie potwierdzamy wszystkie otwarte okna przyciskiem OK.
W prawym dolnym rogu klikamy ikonkę połączenia sieciowego,

 

i powinno pojawić się okno jak poniżej, zaznaczamy sieć eduroam i naciskamy Połącz

 

Pojawi się okienko Wprowadzanie poświadczeń, tu wprowadzamy swoje dane do zalogowania wg następujących zasad, a mianowicie w pole Nazwa użytkownika wpisujemy:

  • imie.nazwisko@us.edu.pl – pracownicy UŚ
  • identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl – studenci UŚ
  • id@realm (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach) – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.

W pole Hasło wpisujemy swoje hasło, natomiast pole Domena logowania zostawiamy puste.

 

Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie powinien pojawić się poniższy dymek w prawym dolnym rogu ekranu, a tym samym dostęp do Internetu.

 

Sieć eduroam została zapamiętana przez system Windows, następne połączenia z nią powinny odbywać się automatycznie.