Poniżej można pobrać plik autokonfiguratora sieci eduroam (dla systemów Windows Vista i Windows 7), który dokona odpowiednich ustawień oraz zainstaluje właściwy certyfikat. Po zainstalowaniu należy wprowadzić swoje dane do zalogowania (login i hasło) wg poniższych zasad:

  • imie.nazwisko@us.edu.pl – pracownicy UŚ
  • identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl – studenci UŚ
  • id@realm (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach) – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.

POBIERZ AUTOKONFIGURATOR eduroam

Jeśli jednak wolisz skonfigurować sieć własnoręcznie to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 

Opis ustawień pozwalających na połączenie komputera z systemem Windows Vista do bezprzewodowej sieci komputerowej eduroam

Otwieramy Panel sterowania i wybieramy Centrum sieci i udostępniania

 

Następnie klikamy na Skonfiguruj połączenie lub sieć

 

W kolejnym oknie przechodzimy do opcji Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową

 

Następnie wypełniamy pola jak w oknie poniżej i klikamy Dalej

 

Przechodzimy do opcji Zmień ustawienia połączenia

 

W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia i ustawiamy pola jak poniżej. Następnie klikamy w opcję Ustawienia…

 

i wypełniamy pola jak poniżej.

 

( UWAGA! Jeżeli certyfikat „DigiCert Assured ID Root CA” nie jest wyświetlany na liście certyfikatów,
to instalujemy go /do pobrania poniżej/ )

DigiCert Assured ID Root CA

 

Pozostając dalej w tym samym oknie wchodzimy w opcję Konfiguruj…
9a

 

i ustawiamy ją jak na poniższym obrazku.

 

Następnie potwierdzamy wszystkie otwarte okna przyciskiem OK i Zamknij.

W prawym dolnym rogu przy ikonce połączenia sieciowego powinien pojawić się dymek o wymaganych dodatkowych informacjach. Klikamy w niego.

 

Pojawi się okienko Wprowadzanie poświadczeń, tu wprowadzamy swoje dane do zalogowania wg następujących zasad, a mianowicie w pole Nazwa użytkownika wpisujemy:

  • imie.nazwisko@us.edu.pl – pracownicy UŚ
  • identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl – studenci UŚ
  • id@realm (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach) – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.

W pole Hasło wpisujemy swoje hasło, natomiast pole Domena logowania zostawiamy puste.

 

Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie powinno pojawić się poniższe okno, a tym samym dostęp do Internetu.

 

Sieć eduroam została zapamiętana przez system Windows, następne połączenia z nią powinny odbywać się automatycznie.