Zamiast opisu obrazkowego ustawień, poniżej można pobrać plik autokonfiguratora sieci eduroam dla komputera z systemem Mac OS (różne wersje) firmy Apple, który dokona odpowiednich ustawień oraz zainstaluje właściwy certyfikat. Po zainstalowaniu na komputerze, należy wprowadzić swoje dane do zalogowania (login i hasło) wg poniższych zasad:

  • imie.nazwisko@us.edu.pl – pracownicy UŚ
  • identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl – studenci UŚ
  • id@realm (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach) – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.

POBIERZ AUTOKONFIGURATOR eduroam (Apple Mac OS X: Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra)