Zanim zainstalujemy certyfikat musimy najpierw skopiować go do naszego komputera. Jak to zrobić – wykorzystując drugi komputer i pendrive lub w jeszcze inny sposób – to zostawimy w gestii czytającego (certyfikat można ściągnąć poniżej). 

DigiCert Assured ID Root CA

W tym opisie plik z certyfikatem DigiCertAssuredIDRootCA.crt jest skopiowany na Pulpit. Najeżdżamy na ikonę pliku i prawym przyciskiem myszki uruchamiamy menu kontekstowe, następnie wybieramy Zainstaluj certyfikat.

Pojawi się okno jak poniżej i klikamy na Dalej

Następnie wybieramy opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i klikamy w przycisk Dalej, pojawi się kolejne okno Wybieranie magazynu certyfikatów, gdzie zaznaczamy Zaufane główne urzędy certyfikacji i potwierdzamy OK

W następnym kroku klikamy na Dalej

oraz Zakończ

I w tym momencie mamy już zainstalowany certyfikat, co potwierdzi poniższy komunikat:

Teraz możemy spróbować podłączyć się do sieci eduroam. W tym celu klikając na ikonkę sieci bezprzewodowej znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu, powinno pojawić się okienko z dostępnymi lokalnie sieciami radiowymi wi-fi. Wybieramy sieć eduroam i naciskamy na Połącz

Pojawi się okienko Uwierzytelnianie sieciowe Wprowadź poświadczenia użytkownika, tu wprowadzamy swoje dane do zalogowania według następujących zasad, a mianowicie w pole Nazwa użytkownika wpisujemy:
imie.nazwisko@us.edu.pl    – pracownicy UŚ
identyfikator@us.edu.pl lub alias@us.edu.pl   – studenci UŚ
id@realm  (czyli tak jak w swoich macierzystych jednostkach)  – pozostali użytkownicy eduroam spoza UŚ.
W pole Hasło wpisujemy swoje hasło.

Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie powinniśmy mieć dostęp do sieci eduroam a tym samym do Internetu. Dowodem na połączenie z wi-fi są ikonki jak na poniższym obrazku.